Tuesday, 9 October 2012


KESALAHAN : IMBUHAN meN-..-kan (benda)     meN-...-i (orang)

meN-..-kan
benda
 
meN-...-i
orang
menghadiahkan
jam
 
menghadiahi
ibu
menganugerahkan
pingat
 
menganugerahi
saya
menemukan
rantai emas
 
menemui
Cikgu Shaari


KESALAHAN : IMBUHAN meN-..-kan(boleh diikuti orang jika melakukan sesuatu  untuknya)

meN-..-kan
orang
 
salah
salah
menjahitkan
ibu sehelai baju
 
menjahit
ibu sehelai baju
membuatkan
ayah secawan teh
 
membuat
ayah secawan teh
membacakan
datuk surat
 
membaca
datuk surat


KESALAHAN : IMBUHAN berbuat = abstrak        membuat = benda

berbuat
abstrak
 
membuat
           benda
berbuat
baik
 
membuat
wau
berbuat
jahat
 
membuat
kek
berbuat
bising
 
membuat
lelayang

SALAH : membuat baik   , membuat jahat    , berbuat wau


KESALAHAN : KATA BILANGAN B      1    ATAU  1     B
 B = banyak        1  = satu,seorang,seekor

Contoh.

B
1
 
1
B
semua
murid
 
murid
semua
segala
binatang
 
kanak-kanak
kebanyakannya
para
guru
 
rama-rama
berterbangan
ramai
penonton
 
lelabah
sebilangannya

SALAH

B
B
 
B
B
semua
murid-murid
 
murid-murid
semua
segala
binatang-binatang
 
budak-budak
kebanyakannya
para
guru-guru
 
belon-belon
bergantungan

Monday, 8 October 2012


KESALAHAN  :  KATA BANTU DALAM AYAT PASIF = SEBELUM ORANG

Contoh.

BENDA
KATA BANTU
ORANG
KATA KERJA
Rumah itu
akan
kami
cat.
Kasut itu
belum
saya
cuci.
Karipap itu
pernah
aku
makan.


Salah

BENDA
ORANG
KATA BANTU
KATA KERJA
Rumah itu
kami
akan
cat.
Kasut itu
saya
belum
cuci.
Karipap itu
aku
pernah
makan.


KESALAHAN  :  IMBUHAN memper....kan    dan  memper.......

     memper...kan = kata kerja                                         memper........= kata adjektif                    

kata kerja
memper...kan
 
kata adjektif
memper....
         kata
memperkatakan
 
besar
memperbesar
dengar
memperdengarkan
 
luas
memperluas
sembah
mempersembahkan
 
lebar
memperlebar
main
mempermainkan
 
dalam
memperdalam


Salah :    memperkata     ,   memperbesarkan


KESALAHAN  :  KATA PEMERI

ialah  = frasa kerja,frasa nama                               adalah.= frasa adjektif, frasa sendi nama                    

  kata pemeri
frasa kerja
 
  kata pemeri
frasa adjektif
Hobinya ialah
bermain bola.
 
adalah
benar
Kegemarannya ialah
makan nasi ayam.
 
adalah
paling cantik  kata pemeri
frasa nama
 
  kata pemeri
frasa sendi nama
ialah
guru saya
 
adalah
dari Ipoh
ialah
bapa saya
 
adalah
untuk saya