Monday, 8 October 2012


KESALAHAN  :  KATA GANTI NAMA DALAM AYAT PASIF

 
KATA GANTI NAMA PERTAMA
 
KATA GANTI NAMA KEDUA
 
KATA GANTI NAMA KETIGA
saya
aku
patik
hamba
kami
kita
beta
 
kamu
awak
engkau
anda
kalian
tuan hamba
ia
dia
mereka
nya
baginda
beliau
* pelaku(orang)
* pelaku (binatang)
 
tidak boleh
di......oleh
 
tidak boleh
di......oleh
mesti
di......oleh
atau
di.....(tanpa oleh)
boleh
ter....oleh
boleh
ter....oleh
boleh
ter....oleh


Contoh

salah
betul
1. Kek itu dimakan oleh saya.
Kek itu saya makan.
2. Bola itu ditendang oleh kamu.
Bola itu kamu tendang .
3. Rumah itu mereka bina.
Rumah itu dibina oleh mereka.
Rumah itu dibina mereka.
4. Batu itu tidak terangkat  saya.
Batu itu tidak terangkat oleh saya.

 

 

No comments:

Post a Comment